Obowiązek Informacyjny

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Doposażenie stanowisk służacych do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – 2022 rok

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawej” – Edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawej” – Edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawej” – Edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2021

Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Dzienny Dom Senior +

Klub Senior +

Skip to content