Obowiązek Informacyjny

Program ,,Rodzinny Dom Opieki” na rok 2024

Program ,,Rodzinny Dom Opieki” na rok 2023

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Doposażenie stanowisk służacych do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – 2022 rok

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – Edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawej” – Edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawej” – Edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawej” – Edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – Edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2021

Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Dzienny Dom Senior +

Klub Senior +

Skip to content