Obowiązek Informacyjny

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022

Informacja z realizacji programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Program “Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2022

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawej” – Edycja 2022

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawej” – Edycja 2021

Program “Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2021

Informacja z realizacji programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Dzienny Dom Senior +

Klub Senior +

Skip to content