Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1024x432.png
Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład programu wchodzą trzy moduły:

  1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;
  2. Moduł dla osób dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

     W 2021 roku w ramach Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży udzielił pomocy 515 osobom tj. dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym – spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. W roku 2021 kryterium dochodowe, o którym mowa wynosiło: 900 zł dla osób w rodzinie oraz 1164 zł dla osób samotnie gospodarujących. Przyznawana pomoc zrealizowana została w formie: posiłków z dowozem do domu dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami, posiłków w przedszkolach, szkołach i barach oraz w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

     W 2021 roku otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 381 225,68 zł, środki własne wynosiły 95 306,42 zł.

Łącznie na wsparcie w ramach programu wydatkowano kwotę 476 532,10 zł.

Skip to content