mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki

02.07.2015stiker

MOPS w Łomży informuje, iż po uprawomocnieniu Uchwały Nr 68/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2015 r., dotyczącej miejskiego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków zacznie on funkcjonować od 13 lipca br. do końca 2017 r.

Do pobrania:
 

1. Miejski Program Osłonowy.
2. Załącznik do programu.


29.06.2015

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje
istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
W związku z powyższym informujemy, iż zaktualizowane zostały – wg stanu na dzień 30.04.2015 r. – następujące wykazy:
1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18.06.2015 r., poz. 2062),

2. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego
(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18.06.2015 r.,
poz. 2061).

Rejestry opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: www.bialystok.uw.gov.pl, w Informacjach Wydziału Polityki Społecznej,
w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.
Ponadto została utworzona i również opublikowana na stronie internetowej PUW (adres jak wyżej) Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego wg stanu na dzień 30.04.2015 r.

09.06.2015

Łomżyński Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej.

Podczas konferencji w dniu 9 czerwca 2015 roku w auli uczelni Jańskiego w Łomży podsumowana została realizacja projektu "Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej – subregion łomżyński". Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został sygnatariuszem Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej, który jest wyrazem intencji i zobowiązań instytucji publicznych, społecznych i prywatnych w celu budowy i rozwoju ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim - treść paktu. Więcej informacji www.narew.info


10.04.2015


MOPS w Łomży informuje o rozpoczęciu szkolenia sprzedawca dla uczestników projektu:  „EFS- Nowa droga do sukcesu”. Miejsce szkolenia w Łomży ul. Dmowskiego 1B na I piętrze w Cenkom. Poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia :

Harmonogram sprzedawca
09.04.2015

efs


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu”

2015 rok 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na wyjazd integracyjny do Warszawy organizowany w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) w ramach projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu”.  Program wycieczki obejmuje wjazd na taras widokowy Pałacu Kultury, zwiedzanie wystawy prac konkursowych o Warszawie, obiad w restauracji Bazyliszek, czas wolny na Starówce Warszawskiej oraz spektakl „Przyjazne dusze” w Teatrze Kwadrat.

Wyjazd w dniu 23 kwietnia 2015 r. z Placu Niepodległości o godz. 11.20.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym  MOPS.                                                                                                          

Zapraszamy
          


02.03.2015

Rodzina na plus to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV poprzez prowadzenie poradnictwa i innych form wsparcia. Projekt powstał w oparciu o diagnozę potrzeb dzieci z HIV i ich rodzin wypracowaną na podstawie doświadczeń w pracy z rodzinami będącymi pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w Warszawie.

Jednym z zadań projektu było stworzenie portalu internetowego. więcej


18.02.2015

Projekt „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. więcej

16.02.2015

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu:  „EFS- Nowa droga do sukcesu”
zamieszcza poniżej harmonogramy szkoleń dla uczestników projektu:

  1. Operator koparko - ładowarki
  2. Pracownik biurowy
  3. Pomoc kuchenna


30.01.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w związku z przeprowadzoną "Ankietą badania zadowolenia klienta" w okresie od listopada 2014 do stycznia 2015 r.,  (w badaniu uczestniczyło 39 ankietowanych) przedstawia następujące wyniki badania widoczne na załączonym poniżej wykresie:

Wykres badania

23.01.2015

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu:  „EFS- Nowa droga do sukcesu” ogłasza nabór na stanowiska:

Prawnik dla potrzeb beneficjentów

Obsługa prawna  projektu


21.01.2015

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o rozpoczęciu szkoleń zawodowych w ramach projektu
„EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 

1.
Harmonogram szkoleń

 


Ogłoszenia

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki