mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki

stiker06.02.2018 Asertywność kontra złość

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do złożenia oferty w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego do 30 000 euro  >>> więcej

20.12.2017 Wyniki konkursu

Dyrektor MOPS informuje, że wyniku otwartego naboru  na wolne  stanowisko urzędnicze kierownika   w Dziennym Domu  Senior +  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży  >>>więcej

12.12.2017 Informacja NPP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na "prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku".

06.12.2017 Konkurs ofert

Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej "Aktywnie do sukcesu" w 2018 r.

04.12.2017 Harmonogramy zajęć EFS - Moduł II

1. Harmonogram grupa wspracia
2. Harmonogram program aktywizacja i integracja
3. Harmonogram warsztaty autoprezentacji
4. Harmonogram terapia psychospołeczna

21.11.2017 Konkurs

Dyrektor MOPS ogłasza nabór  na wolne  stanowisko urzędnicze Kierownika   w Dziennym Domu  Senior +  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży  >>>więcej

20.11.2017 Wyrównywanie różnic między regionami III w 2018 roku

Miasto Łomża wyraziło gotowość realizacji  "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON 

17.11.2017 "Aktywnie do sukcesu"

"Aktywnie do sukcesu" - informacja z realizacji projektu >>> więcej

16.11.2017 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć -  to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć >>> więcej

10.11.2017 Nieodpłatne Punkty Prawne

Zarządzenie Nr 364/17 z dnia: 10 listopada w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w roku 2018"

16.10.2017 Harmonogramy zajęć EFS - Moduł II

1. Harmonogram zajęć grupowych  ze specjalistą terapii uzależanień
2. Harmonogram zajęć grupowych  - warszaty wzmacniające klientów
3. Harmonogram zajęć grupowych z prawnikiem
4. Harmonogram zajęć grupowych warsztaty zarządzania budżetem
5. Harmonogram zajęć grupowych -  trening umiejętności społecznych


01.09.2017 Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że będzie realizował projekt  „Aktywnie do sukcesu”  >>> więcej

01.06.2017 Zaproszenie na warsztaty

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na warsztaty w ramach projektu "Aktywnie do sukcesu  >>> więcej

12.05.2017 Zaproszenie do składania oferty

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Warsztaty rozwoju osobistego - asertywność kontra złość"  >>> więcej

05.05.2017 Zaproszenie do składania oferty

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Warsztaty kompetencji pedagogiczno - wychowawczych"  >>> więcej

28.04.2017 MOPS zaprasza do udziału w projekcie

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do udziału w projekcie "Eurosieroty wieku starszego  - nowe zjawisko XXI wieku " >>> więcej


24.04.2017 Zapraszamy do udziału w projekcie

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do udziału w projekcie "ŚWIADOMY SENIOR – PROFILAKTYKA ZROWOTNA I  SPOŁECZNA  OSÓB  STARSZYCH" >>> więcej

14.03.2017 Rozstrzygnięcie - aktywizacja

Zgodnie za srt 19 a. usatwy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie MOPS w Łomży informuje o zamiarze udzielenia dotacji  >>> więcej

06.03.2017 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w trybie uproszczonym, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanej do 40 osób, mieszkańców Łomży >>> więcej

28.02.2017 Zarządzenie Dyrektora MOPS

Zarządzenie nr 11 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie  aktywizacji zawodowej skierowanej  do 40 osób >>> więcej

07.02.2017 Harmonogramy zajęć EFS

1. Harmonogram zajęć grupowych  - magazynier z obsługa wózka jezdniowego
2. Harmonogram zajęć grupowych  - magazynier z obsługa wózka widłowego
3. Harmonogram zajęć grupowych -  opiekun osób starszych
4. Harmonogram zajęć grupowych -  kurs  krawiectwo
5.
Harmonogram zajęć grupowych -  doradca zawodowy
6. Harmonogram zajęć grupowych  - z prawnikiem
7. Harmonogram zajęć grupowych -  terapia uzależnień
8. Harmonogram zajęć grupowych - wrasztaty wzmacniające
9.
Harmonogram zajęć grupowych -  zarządzanie budżetem
10. Harmonogram zajęć grupowych - trening umiejętności społecznych
11. Harmonogram zajęć grupowych - terapia psychospołeczna
12. Harmonogram zajęć grupowych -  aktywizacja i integracja

01.02.2017 Zarządzenie Dyrektora MOPS

Zarządzenie nr 6 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie  aktywizacji zawodowej skierowanej  do 40 osób >>> więcej

13.01.2017 Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego  w ramach projektu „Aktywnie do sukcesu”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014- 2020 >>> więcej

Formularz do pobrania

25.11.2016 Informacja

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2016 r. odbędzie się Międzynarodowa Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”, organizowana od 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute. Rozpoczyna się ona 25 listopada - w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia - w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka >>> więcej

24.11.2016 Informacja - usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że od 1 grudnia 2016 r. odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze należy uiszczać na konto nr 27 1560 0013 2232 7284 3000 0002. Bez prowizji możliwe jest dokonanie wpłat w placówkach Getin Bank S.A. w Łomży: ul. Wojska Polskiego 95 i Piękna 1 (przy Rondzie Kościuszki). 

17.11.2016 "Senior - Wigor" DDP

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie  naboru uczestników do Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor"    >>więcej

Wniosek do pobrania

26.09.2016 "Aktywnie do sukcesu"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że będzie realizował projekt  „Aktywnie do sukcesu”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. >>więcej

26.09.2016  Unieważnienie legitymacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że legitymacja pracownika socjalnego Pani Zaremba Magdalena o numerze 58/2011 wydanej przez Dyrektora MOPS  zostaje unieważniona.

Informacja - Rodzina 500+

W związku z omyłkowym wysyłaniem wniosków na skrytkę MOPS EPUAP2  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że  wnioski świadczenia wychowawczego Rodzina 500 + -  dla mieszkańców Łomży należy składać do:

1. Urząd Miejski Stary Rynek 14 (wnioski na 2 i kolejne dziecko czyli niezależnie od dochodu) w godzinach 8.00-15.00
2. Centrum Katolickie ul. Zawadzka 55 (wnioski na 2 i kolejne dziecko czyli niezależnie od dochodu) w godzinach 8.00-15.00
3. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16 w godzinach 7:30-15.30
W Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Polnej 16 będą przyjmowane wnioski na 1 i kolejne dzieci (obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł i 1200 zł netto na osobę w rodzinie) Wydział Świadczeń Rodzinnych ul. Polna 16, 18-400 Łomża, lub Urząd Miejski w Łomży Stary Rynek 14

16.03.2016

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016-2021

11.03.2016

Miasto Łomża wyraziło gotowość  realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON.

 


OgłoszeniA

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki