mopsmopsmopsmops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki
stiker

Wesołego Alleluja
08.04.2014

efs

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup i dostawa artykułów spożywczych

2. Zakup i dostarczenie materiałów biurowych

3. Zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych

01.04.2014

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” w 2014 roku ogłasza nabór na stanowiska:
    1.
 Prawnik dla potrzeb beneficjentów
Więcej

01.04.2014

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” w 2014 roku ogłasza wyniki naboru na stanowiska:
    1. Doradca zawodowy
    2. Prawnik dla potrzeb beneficjentów
    3. Obsługa prawna projektu     
Więcej

25.03.2014

efs
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie usługi cateringu na potrzeby uczestników projektu systemowego „EFS - Nowa droga do sukcesu”. Przygotowanie i dowiezienie około 300 posiłków (samo drugie danie) w okresie od kwietnia do grudnia 2014 roku. Szacunkowa liczba: maksymalnie do 35 obiadów dziennie. Wykonawca dostarcza obiady własnym transportem w opakowaniu jednorazowego użytku wraz ze sztućcami.  Więcej

24.03.2014

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” w 2014 roku ogłasza nabór na stanowiska:
    1. Doradca zawodowy
   2.  Psycholog
    3. Prawnik dla potrzeb beneficjentów
    4. Obsługa prawna projektu     
Więcej

06.03.2014

Zapraszamy wszystkich rodziców serdecznie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej na warsztaty od marca do maja 2014 roku w piątki od godz 16.00 - 18.00  Więcej

03.03.2014

Zaproszenie na rekrutację

do projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu” 2014 r.,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy Więcej

21.02.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży  informuje, o przetargu nieograniczonym na organizację wycieczki 4-dniowej do Pragi w terminie 19-22.06.2014 dla osób uprawnionych do korzystania z ZFSS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 48 osób Więcej

19.02.2014

Miasto Łomża przystąpiło do realizacji programu pn „Wyrównywanie różnic między regionami II”. Wnioski będą przyjmowane w MOPS-BZIRON, ul. Dworna 23B, Łomża, pok 111- bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 216 74 16. Więcej

18.02.2014

Miasto Łomża przystępuje w 2014 roku do realizacji programu skierowanego do osób niepełnosprawnych pt "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druki wniosków będą przyjmowane w MOPS - BZIRON, ul. Dworna 23B, Łomża pok 111 - bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 216 74 16. Więcej

Ogłoszenia

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki