mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki

stiker14.01.2019 "Informacja o projekcie"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „Aktywnie  do sukcesu II”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku >>>więcej

19.09.2018 "Obywatele razem"

Projekt którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi metodą zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy  >>>więcej

03.09.2018 Informacja

AS2018

Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.   Termin przyjmowania wniosków do 10.10.2018 r >>>więcej

16.08.2018 Informacja

Informacja  Prezydenta miasta Łomża w sprawie wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z EFS    >>>więcej

13.07.2018 Zarządzenie

Zarządzenie Prezydenta miasta Łomża w sprawie wyboru partnera/ów spoza sektora finasów publicznych    >>>więcej

26.06.2018 Informacja

Informacja o unieważnieniu konkursu na wybór partnera do realizacji projektu   >>>więcej

25.04.2018 Strategia 2016-2021

Uchwała Nr 489/LIII/18 w sprawie strategii rozwiązywania   sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2016 – 2021”

17.04.2018 Zarządzenie Prezydenta

sprawie wyboru partnera/ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020.

22.02.2018 Zajęcia wolontarystyczne

Zajęcia z dziećmi odbywają się w Klubie Seniora ul. Mickiewicza 4  w każdy czwartek w godz. 15.00 - 17.30.

„ Nie to jest istotne,

jak dużo człowiek wie,
ale jaki użytek czyni ze swej wiedzy”.

M.E.Montaigne
Osoby chętne – wolontariuszy i dzieci zapraszamy do współpracy.

  


OgłoszeniA

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki