Za życiem

Pełna nazwa tego świadczenia brzmi: „Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu„

Informacje ogólne

Świadczenie „Za Życiem” dedykowane jest rodzicom lub opiekunom w sytuacji urodzenia dziecka lub objęcia opieką dziecka obarczonego nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu lub z nieodwracalnym upośledzeniem, a wady te powstały lub zostały wykryte w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu.

Całość programu zawartego w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, obejmuje szereg rozwiązań prawnych mających na celu wsparcie rodzin w tej niezwykle trudnej sytuacji opieki nad chorym dzieckiem. Wśród pakietu rozwiązań znajduje się także wsparcie finansowe w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu (osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeżeli o świadczenie będzie ubiegał się opiekun prawny albo opiekun faktyczny, wówczas wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie dwóch zaświadczeń:

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polna 16
18-400 Łomża

Pliki do pobrania:

Wniosek „Za życiem”Pobierz

Skip to content