Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny 2021/2022

Próg dochodowy:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Załączniki do wniosku:

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

Urodzenie dziecka – 1000,00 zł jednorazowo

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  wychowawczego (art. 10 ust. 1 ustawy) – 400 zł/mc

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka(art. 11a ust. 1 ust) :

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13 ustawy):

Rozpoczęcia roku szkolnego:

Nauka w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15 ust.):

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Skip to content