Dzienny Dom Senior +

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Źródło finansowania:

Cel programu:

Celem Programu jest niwelowanie negatywnych skutków sytuacji demograficznej oraz zapobieganie marginalizacji osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności w życiu społeczności lokalnej.

Celem działania Dziennego Domu „Senior+” w Łomży jest zapewnienie wsparcia Seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej, głównie samotnym, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym Dom umożliwia Seniorom korzystaniez oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W ramach Programu udostępniana jest Seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Grupa docelowa:

Seniorzy Miasta Łomża w wieku 60 lat i więcej, którzy są nieaktywni zawodowo.

Wnioskodawca:

Miasto Łomża.

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Wartość zadania w 2016 r: 404 206,77 zł,w tym dotacja z budżetu państwa:249 940,00 zł
Wartość zadania w 2017 r:
471 330,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 151 671,07 zł

Wartość zadania w 2018 r: 473 703,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 188 121,20 zł

Wartość zadania w 2019 r: 519 958,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 207 983,20 zł

Wartość zadania w 2020 r: 610 976,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 216 000,00 zł

Wartość zadania w 2021 r: 635 640,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 256 320,00 zł

Wartość zadania w 2022 r: 699 400,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 233 280,00 zł

Wartość zadania w 2023 r: 794 652,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 244 800,00 zł

Biuro Programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Dzienny Dom „Senior+” w Łomży

ul. M. C. Skłodowskiej 2

18-400 Łomża

telefon: 86 216 28 49

Skip to content