Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – Edycja 2024

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
Źródło finansowania:
Fundusz Solidarnościowy
Cele projektu:
Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itd..
Grupa docelowa:
Program adresowany jest do:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orzeczenie równoważne,
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Wnioskodawca:
Miasto Łomża.
Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość zadania: 2.342.365,74,00
• środki Funduszu Solidarnościowego: 2.342.365,74,00

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2024 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2024 r.
Biuro Programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
ul Dworna 23B pokój 201, 203, 206
18-400 Łomża
telefon: 86 216 42 60

Skip to content