Program „Opieka wytchnieniowa”- Edycja 2022

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
Źródło finansowania:
 Fundusz Solidarnościowy
Cele projektu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
Grupa docelowa:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego ), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”
Wnioskodawca:
Miasto Łomża.
Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość zadania: 323 136,00 zł
• środki Funduszu Solidarnościowego: 323 136,00
Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2022
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022
Biuro Programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
ul Dworna 23B pokój 201, 203, 206
18-400 Łomża
telefon: 86 216 42 60

Skip to content