Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B – osobiście w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje na stronie: Urzędu Miasta Łomży

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 27 października 2022 r.Pobierz
Wniosek o zakup wegla wersja .docPobierz
Wniosek o zakup wegla wersja .pdfPobierz

Skip to content