Lokalny Zespół Interdyscyplinarny

Skład Zespołu

http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/210210165017.pdf

Informacje do pobrania:


UCHWAŁA Nr 194/XXIV/16 z dnia: 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2021 wraz z programem

Działania podejmowane w ramach procedury NKPobierz
Czym jest przemocPobierz
Regulamin LZIPobierz

Placówki:

Dane teleadresowe podmiotów realizujących program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Lp.Nazwa instytucji/ organizacjiAdresTelefon  e- mail
1  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomżyul. Dworna 23 B86 216 42 60
poczta@mopslomza.pl
2    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomżyul. Szosa Zambrowska 1/2786 215 69 42
pcprlomza@wp.pl

Wykaz lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Lp.Nazwa instytucji/ organizacjiAdresTelefon e- mailFormy świadczonej pomocy
 1Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łomży
ul. Dworna 23 B86 216 42 60
poczta@mopslomza.pl
§      realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, §      poradnictwo socjalne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 2Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Łomży
ul. Wojska Polskiego 16186 216 98 20 pomoc@oik.lomza.pl§      interwencja kryzysowa, specjalistyczne poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne, §      warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, §         grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy domowej, §         warsztaty umiejętności społecznych
 3Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/2786 215 69 42 pcprlomza@wp.pl§         poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne, §         doradztwo zawodowe
 4Fundacja „Vita Familiae” Poradnia Rodzinna w Łomżyul. Sadowa 386 473 55 14
 
§         pomoc duszpasterska, porady dot. życia rodzinnego, małżeńskiego, rodzicielskiego, §         porady prawne, psychologiczne, wychowawcze (dostępni specjaliści: duszpasterz, prawnik, Instruktor Naturalnego Planowania Rodziny, psycholog, psychiatra, pedagog, pediatra, logopeda, Radny Miasta, doradca finansowy)
 5Centrum Aktywności Społecznej PRYMAT Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem filia w Łomży (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży)
ul. Dworna 23B86 216 42 60 pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl§         poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (wtorki i czwartki od godz. 14.00 do 18.00) §         doradztwo ds. osób pokrzywdzonych (udzielanie informacji, ustalanie spotkań ze specjalistami)
 6Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego Biuro Porad Obywatelskich w Łomżyul. Szosa Zambrowska 1/27 (pok. 215)86 216 48 79 bpo.lomza@wp.pl§         poradnictwo prawne

Skip to content