Uchwały i Zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 31.03.2023 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dnia 03.03.2023 r., w sprawie dodatku na pkrycie kosztów kształcenia z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dnia 03.03.2023 r., w sprawie ustalenia preferencji rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku finansowanego ze środków PFRON.

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dnia 31.03.2022 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez BZiRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży na realizację zadań ustawowych w 2022 roku.

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dnia 03.01.2022 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez BZiRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w 2022 roku – przed otrzymaniem środków PFRON na realizację zadań ustawowych na 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dnia 08.11.2021 r. w sprawie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – semestr zimowy, rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.04.2021 r., – w sprawie ustalenia progu oceny merytorycznej oraz preferencji rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku finansowanego ze środków PFRON

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 28.04.2021 r., -w sprawie dodatku na pokrycie kosztów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształecenia na poziomie wyższym.

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 07.04.2021 r., – w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  realizowanych przez BZiRON  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w 2021 roku

UCHWAŁA NR 365/XXXVI/21 z dnia: 31 marca 2021 r. w sprawie: w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku

UCHWAŁA NR 366/XXXVI/21 z dnia: 31 marca 2021 r. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Łomża na lata 2021-2030”

Skip to content