Kontakt

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

poczta@mopslomza.pl

18-400 Łomża ul. Dworna 23B
tel. 86 216-42-60, 86 216-40-88, 786-841-332,   786-812-861,  
fax. 86 216-58-51

NIP 718-116-90-76, REGON 450002170

Dyrektor
mgr inż. Wiesław Jagielak

z-ca dyrektora
mgr Anna Fabin

Jednostki podległe:

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
18-400 Łomża, ul. Dworna 23B
tel. 86 216-74-16
e-mail: bziron@mopslomza.pl
kierownik: Jolanta Dąbrowska

Świadczenia Rodzinne
18-400 Łomża, ul. Polna 16
tel. 86 216-63-19
e-mail: swiadczeniarodzinne@mopslomza.pl
kierownik: Beata Jagielak-Dardzińska

Dzienny Dom Senior +
18-400 Łomża, ul. M.C Skłodowskiej 2
tel. 86 216-28-49 
e-mail:  wigor@mopslomza.pl
kierownik: Monika Brzóska

Dzien Dom Senior +

Klub Seniora
18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 4
tel. 786-812-733
e-mail: mkopec@mopslomza.pl
kierownik: Marta Kopeć

Ośrodek dla Bezdomnych  prowadzony przez MOPS Łomża
18-400 Łomża, ul. Dworna 24
tel. 86 216-21-12
e-mail: noclegownia@mopslomza.pl
kierownik: Tadeusz Kurkowski

Klub Wolontaritu przy MOPS w Łomży
18-400 Łomża, ul. Dworna 23B
tel. 86 216-42-60 wew. 58
e-mail: mpoplawska@mopslomza.pl
pracownik socjalny: Monika Popławska

Skip to content