Brak kategorii

CZYSTE POWIETRZE
01-08-2022

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W ramach programu Czyste Powietrze zmieniły się od 2023 roku warunki otrzymania wsparcia. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem czy współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Tutaj próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł (do końca 2022 r. było 100 […]

Czytaj dalej
STYPENDIUM SZKOLNE
01-08-2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY STYPENDIUM SZKOLNE W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna. Świadczeniami pomocy materialnej są: Stypendium szkolne Zasiłek szkolny Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej? Świadczenia pomocy materialnej przysługują: Uczniom szkół […]

Czytaj dalej
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FEAD
20-07-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w parafii Św. Michała Archanioła / Katedra/ odbędzie się w dniach  25 lipiec  / poniedziałek /  godz. 14 – 18 26 lipiec   /wtorek/   – godz. 15 -18

Czytaj dalej
INFORMACJA, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYM NUMERU PESEL.
08-07-2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom […]

Czytaj dalej
PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022
13-06-2022

Program finansowany jest z budżetu państwa na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Źródło finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 Cel programu Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 […]

Czytaj dalej
ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я – ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРАЦІ – REKRUTACJA DO PROJEKTU UNIJNEGO POD NAZWĄ „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY”
03-06-2022

MOPS w Łomży przypomina, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa. Jeżeli macie Państwo w swoich […]

Czytaj dalej
img
„NIE UFAJ BEZGRANICZNIE. NIE STAŃ SIĘ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI”
19-05-2022

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej na terenie poszczególnych województw informację dotyczącą banneru, opracowanego przez MSWiA i Stra...

Czytaj dalej
PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI I ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOTYCZĄCYMI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2022-2030”.
28-04-2022

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” zawarte zostaną najważniejsze cele i działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących w naszym mieście. Projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” w wersji papierowej będzie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B […]

Czytaj dalej
RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY NA DZIECI Z UKRAINY
27-04-2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na […]

Czytaj dalej
INFORMACJA – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
27-04-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) że  wydawanie żywności  w parafii Bożego Ciała / ul. Przykoszarowa/ odbędzie się w dniu 2 maja  / poniedziałek /  godz. 8-13

Czytaj dalej
Skip to content