Brak kategorii

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023
25-10-2023

Źródło finansowania: Program jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w ramach środków finansowanych w wysokości do 80%. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych zadania. Cel programu Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb […]

Czytaj dalej
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023
08-03-2023

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania: Fundusz SolidarnościowyCele projektu: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,Grupa docelowa:Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi […]

Czytaj dalej
PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023
08-03-2023

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania:Fundusz SolidarnościowyCele projektu:Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia […]

Czytaj dalej
KLUB SENIOR +
03-02-2023

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa. Źródło finansowania: W ramach tego programu Miasto Łomża uzyskało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu  “Senior +” , Edycja 2022 Cel programu: Utworzenie Klubu Senior + w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 7A, zniesienie barier architektonicznych, poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób starszych i […]

Czytaj dalej
DOPOSAŻENIE STANOWISK SŁUŻĄCYCH DO PODNIESIENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH SENIORÓW – 2022 ROK
28-12-2022

Projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego przedmiotem jest doposażenie placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych Seniorów oraz upowszechnianiu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych Seniorów. Źródło […]

Czytaj dalej
img
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 …
23-11-2022

Przygotowanie, wydawanie i dostarczanie posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i wdomu „ na lata 2019-2023 dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2023 r....

Czytaj dalej
img
MATERIAŁ PRASOWY – KRYZYS PSYCHICZNY
21-11-2022

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym. Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody ...

Czytaj dalej
img
OGŁOSZNIE O NABORZE WNIOSKÓW „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023”
31-10-2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Opieka wytchnieniowa- edycja 2023.W związku z planowanym przystąpieniem miasta Łomża do Programu – Opieka wytchnieniowa &#...

Czytaj dalej
img
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023
25-10-2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023 W  związku z planowanym przystąpieniem miasta Łomża  do&n...

Czytaj dalej
img
MATERIAŁ PRASOWY – PO WYLEWIE
24-10-2022

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehab...

Czytaj dalej
Skip to content