Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

że  wydawanie żywności  w Klasztorze  Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów  odbędzie się w dniach 

9 maj   / poniedziałek /  godz. 1530-17

10 maj   / wtorek/   – godz. 1530-17

Skip to content