Aktualności

ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я – ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРАЦІ – REKRUTACJA DO PROJEKTU UNIJNEGO POD NAZWĄ „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY”
03-06-2022

MOPS w Łomży przypomina, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa. Jeżeli macie Państwo w swoich […]

Czytaj dalej
img
„NIE UFAJ BEZGRANICZNIE. NIE STAŃ SIĘ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI”
19-05-2022

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej na terenie poszczególnych województw informację dotyczącą banneru, opracowanego przez MSWiA i Stra...

Czytaj dalej
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FEAD
09-05-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) że  wydawanie żywności  w Klasztorze  Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów  odbędzie się w dniach  9 maj   / poniedziałek /  godz. 1530-17 10 maj   / wtorek/   – godz. 1530-17

Czytaj dalej
PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI I ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOTYCZĄCYMI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2022-2030”.
28-04-2022

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” zawarte zostaną najważniejsze cele i działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących w naszym mieście. Projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” w wersji papierowej będzie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B […]

Czytaj dalej
RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY NA DZIECI Z UKRAINY
27-04-2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na […]

Czytaj dalej
ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MRIPS „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” — EDYCJA 2022
26-04-2022

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3189aac-8e2a-4ae3-9294-33978c47ac8d

Czytaj dalej
INFORMUJEMY O PROWADZONEJ REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” – NA ROK 2022 MODUŁ II
15-04-2022

Drodzy mieszkańcy Łomży! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza nabór chętnych do udziału w bezpłatnym  Programie „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.  W ramach Programu mieszkańcy Miasta Łomży w wieku 65 lat i więcej otrzymają bezpłatny dostęp do „opieki na odległość”, w ramach którego dostarczone zostaną im „opaski bezpieczeństwa”. Opaski będą umożliwiały całodobowy kontakt z bezpłatnym centrum opieki przy użyciu […]

Czytaj dalej
INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022
15-04-2022

Miasto Łomża informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w łącznej wysokości 180 000,00 zł (MODUŁ I – 120 000,00 zł i MODUŁ II – 60 000,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy […]

Czytaj dalej
img
INFORMACJE PFRON
31-03-2022

Prosimy o zapoznanie się z informacjami PFRON...

Czytaj dalej
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY W SPRAWIE: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ „REALIZACJA PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022”.
30-03-2022

Zarządzenie Nr 116/22 z dnia: 30 marca w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”. Zarządzenie Nr 145/22 z dnia: 26 kwietnia w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu […]

Czytaj dalej
Skip to content