Aktualności

INFORMACJA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
28-09-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), że  wydawanie żywności  w parafii Bożego Ciała   odbędzie się w dniach : 3 październik / poniedziałek /  godz. 10:00 – 15:00 4 październik  /wtorek/   – godz. 15:30 – 18:30

Czytaj dalej
img
KOMUNIKAT
09-09-2022

Dyrekcja MOPS w Łomży informuje, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży podczas pełnienia  obowiązków służbowych poza siedzibą Ośrodka – na prośbę beneficjenta – zobowiązani są do okazania legitymacji...

Czytaj dalej
img
PFRON WSPIERA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
18-08-2022

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy...

Czytaj dalej
img
DODATEK WĘGLOWY
17-08-2022

Dodatek węglowy będzie realizował MOPS w Łomży. Wnioski można będzie składać od 18.08.2022 r., w Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Polna 16 – osobiście w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą EPUAP podpisane elektronicznie za pomocą ...

Czytaj dalej
„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 7A – UTWORZENIE KLUBU SENIOR + „
11-08-2022

Więcej informacji w poniżej zamieszczonym linku: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14995431-ad67-40ac-abce-cbb0d419ada3

Czytaj dalej
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FEAD
20-07-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w parafii Św. Michała Archanioła / Katedra/ odbędzie się w dniach  25 lipiec  / poniedziałek /  godz. 14 – 18 26 lipiec   /wtorek/   – godz. 15 -18

Czytaj dalej
INFORMACJA, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYM NUMERU PESEL.
08-07-2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom […]

Czytaj dalej
ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я – ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРАЦІ – REKRUTACJA DO PROJEKTU UNIJNEGO POD NAZWĄ „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY”
03-06-2022

MOPS w Łomży przypomina, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa. Jeżeli macie Państwo w swoich […]

Czytaj dalej
img
„NIE UFAJ BEZGRANICZNIE. NIE STAŃ SIĘ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI”
19-05-2022

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej na terenie poszczególnych województw informację dotyczącą banneru, opracowanego przez MSWiA i Stra...

Czytaj dalej
PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI I ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOTYCZĄCYMI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2022-2030”.
28-04-2022

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” zawarte zostaną najważniejsze cele i działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących w naszym mieście. Projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” w wersji papierowej będzie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B […]

Czytaj dalej
Skip to content