Brak kategorii

INFORMACJA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
28-09-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), że  wydawanie żywności  w parafii Bożego Ciała   odbędzie się w dniach : 3 październik / poniedziałek /  godz. 10:00 – 15:00 4 październik  /wtorek/   – godz. 15:30 – 18:30

Czytaj dalej
img
KOMUNIKAT
09-09-2022

Dyrekcja MOPS w Łomży informuje, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży podczas pełnienia  obowiązków służbowych poza siedzibą Ośrodka – na prośbę beneficjenta – zobowiązani są do okazania legitymacji...

Czytaj dalej
img
PFRON WSPIERA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
18-08-2022

Oddział Podlaski PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy...

Czytaj dalej
img
DODATEK WĘGLOWY ORAZ DODATEK Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA INNYCH NIŻ WĘGIEL
17-08-2022

Dodatek węglowy będzie realizował MOPS w Łomży. Wnioski można będzie składać od 18.08.2022 r., w Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Polna 16 – osobiście w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą EPUAP podpisane elektronicznie za pomocą ...

Czytaj dalej
„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 7A – UTWORZENIE KLUBU SENIOR + „
11-08-2022

Więcej informacji w poniżej zamieszczonym linku: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14995431-ad67-40ac-abce-cbb0d419ada3

Czytaj dalej
CZYSTE POWIETRZE
01-08-2022

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W ramach programu Czyste Powietrze zmieniły się od 2023 roku warunki otrzymania wsparcia. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem czy współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Tutaj próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł (do końca 2022 r. było 100 […]

Czytaj dalej
STYPENDIUM SZKOLNE
01-08-2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY STYPENDIUM SZKOLNE W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna. Świadczeniami pomocy materialnej są: Stypendium szkolne Zasiłek szkolny Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej? Świadczenia pomocy materialnej przysługują: Uczniom szkół […]

Czytaj dalej
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FEAD
20-07-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w parafii Św. Michała Archanioła / Katedra/ odbędzie się w dniach  25 lipiec  / poniedziałek /  godz. 14 – 18 26 lipiec   /wtorek/   – godz. 15 -18

Czytaj dalej
INFORMACJA, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYM NUMERU PESEL.
08-07-2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom […]

Czytaj dalej
PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022
13-06-2022

Program finansowany jest z budżetu państwa na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Źródło finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 Cel programu Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 […]

Czytaj dalej
Skip to content