ŚWIADCZENIA RODZINNE
12-04-2021

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria […]

Czytaj dalej
PROGRAM „RODZINA 500+”
12-04-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że wnioski w sprawie ustaleniaprawa do świadczenia wychowawczego „500+”na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 składać można od 1 kwietnia 2021 r. także drogą papierową (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Łomży przy ulicy Polnej 16) Cały czas […]

Czytaj dalej
PROGRAM „DOBRY START”
12-04-2021

Program „Dobry Start” na nowych zasadachRada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Co się zmienia?Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy […]

Czytaj dalej
img
SKŁADANIE WNIOSKÓW 500 PLUS OD 1 KWIETNIA 2021 R.
24-03-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że wnioski w sprawie ustaleniaprawa do świadczenia wychowawczego „500+”na kolejny okres zasiłkowy2021/2022 składać można od 1 kwietnia 2021 r. także drogą papierową (za pośrednictwem P...

Czytaj dalej
img
INFORMACJA DOTYCZĄCA NPP
22-03-2021

System nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej. Pliki do pobrania:...

Czytaj dalej
img
PROGRAM WSPIERAJ SENIORA
10-02-2021

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 roku kontynuujemy Program „Wspieraj Seniora”, który ma na celu dofinansowanie gminy w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzyw obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na ...

Czytaj dalej
img
INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2020 ROKU
15-01-2021

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świad...

Czytaj dalej
POMOC FINANSOWA NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA
01-01-2021

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej 320/XXXI/20 z dnia 25 listopada 2020 r., w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców miasta Łomża  od 1 stycznia 2021 r., przy składaniu  wniosku o pomoc finansową na leki w ramach programu obowiązuje NOWY WNIOSEK.  Pomoc finansowa przysługuje  jeżeli miesięczne wydatki na zakup leków  […]

Czytaj dalej
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW „AKTYWNIE DO SUKCESU II”
10-11-2020

Zapraszamy uczestników projektu „Aktywnie do sukcesu II”  do udziału w kursach zawodowych „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” oraz „Pracownik remontowo-budowlany”. Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Łomży, ul. Al. Legionów 49 przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Pliki do pobrania:

Czytaj dalej
Skip to content