PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” – EDYCJA 2024
19-02-2024

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania: Fundusz SolidarnościowyCele projektu: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,Grupa docelowa:Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi […]

Czytaj dalej
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” – EDYCJA 2024
19-02-2024

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania:Fundusz SolidarnościowyCele projektu:Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia […]

Czytaj dalej
INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2023 ROKU
30-01-2024

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub […]

Czytaj dalej
DODATEK OSŁONOWY
29-12-2023

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.  Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające […]

Czytaj dalej
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
29-12-2023

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 r. Prezydent Miasta Łomża informuje Mieszkańców Łomży, iż na terenie miasta funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z obowiązującą ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. (Dz. U z 2021 r. poz. 945). Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej i […]

Czytaj dalej
POWRACA DODATEK OSŁONOWY. ILE WYNIESIE I JAK WYGLĄDA KRYTERIUM? [NOWE PRAWO 2024]
29-12-2023

Od 228 zł do 822 zł wyniesie w przyszłym roku kwota dodatku osłonowego. Przy jego przyznawaniu będzie obowiązywać kryterium dochodowe. Możliwość uzyskania specjalnego świadczenia, które ma częściowo rekompensować wysokie koszty utrzymania domów i mieszkań, przewiduje ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. […]

Czytaj dalej
„ FACHOWIEC DLA SENIORA”
16-11-2023

„ Fachowiec dla Seniora” wznawia swoją działalność od 20 listopada 2023 r. W ramach Programu „Fachowiec dla Seniora” lokalni Seniorzy legitymujący się Łomżyńską Kartą Seniora oraz osoby z niepełnosprawnością będą mieli okazję  korzystać z usług fachowców w drobnych naprawach usterek w swoich mieszkaniach.  Zadbają o nie Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Łomży w ramach reintegracji […]

Czytaj dalej
img
KAMPANIA „JUŻ JESTEŚ?”
15-11-2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do zapoznania się z kampanią „Już jesteś?”, promującą rodzicielstwo zastępcze, realizowaną przez Fundację „Edukacja z Wartościami”. Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadom...

Czytaj dalej
img
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
02-11-2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego  „ Opieka wytchnieniowa „ dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 W  związku z planowanym p...

Czytaj dalej
Skip to content