PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023
08-03-2023

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania: Fundusz SolidarnościowyCele projektu: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,Grupa docelowa:Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi […]

Czytaj dalej
PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023
08-03-2023

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania:Fundusz SolidarnościowyCele projektu:Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia […]

Czytaj dalej
img
KAMPANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI DS. PEDOFILII „#ROZMAWIAJ#REAGUJ”
01-03-2023

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Aby zwiększyć świadomość wśród rodziców i opiekunów, Państwowa Komis...

Czytaj dalej
img
TO JUŻ OSTATNI DZWONEK BY ZŁOŻYĆ WNIOSEK!
17-02-2023

Złóż wniosek i skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z re...

Czytaj dalej
img
APLIKACJA MZUS I 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – KAMPANIA INFORMACYJNA.
08-02-2023

Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy można złożyć, ta...

Czytaj dalej
KLUB SENIOR +
03-02-2023

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa. Źródło finansowania: W ramach tego programu Miasto Łomża uzyskało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu  “Senior +” , Edycja 2022 Cel programu: Utworzenie Klubu Senior + w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 7A, zniesienie barier architektonicznych, poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób starszych i […]

Czytaj dalej
img
INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2022 ROKU
26-01-2023

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz ...

Czytaj dalej
img
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.
25-01-2023

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma: Dodatek do gazu w formie refundacji podatku VAT adresow...

Czytaj dalej
img
ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
30-12-2022

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B – osobiście w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifiko...

Czytaj dalej
DOPOSAŻENIE STANOWISK SŁUŻĄCYCH DO PODNIESIENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH SENIORÓW – 2022 ROK
28-12-2022

Projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego przedmiotem jest doposażenie placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych Seniorów oraz upowszechnianiu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych Seniorów. Źródło […]

Czytaj dalej
Skip to content