img
OGŁOSZENIE O NABORZE – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
18-08-2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. W  zwią...

Czytaj dalej
img
NOWE ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU
10-08-2023

Dla kogo nowe świadczenie wspierające? Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski, bez względu na osiągany przez tę o...

Czytaj dalej
INFORMACJA – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
19-07-2023

UWAGA ZMIANA TERMINU Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) że  wydawanie żywności  przez  Ośrodek Wspierania Rodziny   odbędzie się w budynku kuchni Caritas ul. Piękna 5 w dniach  27 lipiec  / czwartek /  godz. 10-14 1 sierpień    /wtorek/   – godz. 10-14

Czytaj dalej
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023
08-03-2023

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania: Fundusz SolidarnościowyCele projektu: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,Grupa docelowa:Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi […]

Czytaj dalej
PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023
08-03-2023

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania:Fundusz SolidarnościowyCele projektu:Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia […]

Czytaj dalej
img
KAMPANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI DS. PEDOFILII „#ROZMAWIAJ#REAGUJ”
01-03-2023

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Aby zwiększyć świadomość wśród rodziców i opiekunów, Państwowa Komis...

Czytaj dalej
img
TO JUŻ OSTATNI DZWONEK BY ZŁOŻYĆ WNIOSEK!
17-02-2023

Złóż wniosek i skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z re...

Czytaj dalej
img
APLIKACJA MZUS I 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – KAMPANIA INFORMACYJNA.
08-02-2023

Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy można złożyć, ta...

Czytaj dalej
KLUB SENIOR +
03-02-2023

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa. Źródło finansowania: W ramach tego programu Miasto Łomża uzyskało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu  “Senior +” , Edycja 2022 Cel programu: Utworzenie Klubu Senior + w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 7A, zniesienie barier architektonicznych, poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób starszych i […]

Czytaj dalej
img
INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2022 ROKU
26-01-2023

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz ...

Czytaj dalej
Skip to content