BON ENERGETYCZNY
15-07-2024

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny miesięczny dochód w 2023r. nie przekroczył: W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość bonu, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, bon energetyczny nie przysługuje. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko […]

Czytaj dalej
img
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027
08-07-2024

Informujemy, iż nasz Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Podprogram 2023 Program realizowany jest od czerwca 2024 do grud...

Czytaj dalej
INFORMACJA – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
01-07-2024

Informujemy osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027  że  wydawanie żywności  w parafii Św. Michała Archanioła / Katedra / odbędzie się w dniach  1 lipiec / poniedziałek  / –  godz. 13-18 2 lipiec / wtorek /  – godz. 15-18

Czytaj dalej
img
NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU ,, KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ‘’ NA ROK 2024 
11-06-2024

W  związku z przystąpieniem Miasta Łomża  do   Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów‘’ na rok 2024, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży prosi o zgłaszanie się seniorów w wieku 60 lat i więcej zainteresowanych opie...

Czytaj dalej
PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NA ROK 2024
16-05-2024

Program dofinansowany ze środków Budżetu Państwa Źródło finansowania: Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie. Cele programu:Cel strategiczny: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Cele szczegółowe: Grupa docelowa:Bezpośrednimi adresatami programu są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie). Pośrednimi adresatami programu […]

Czytaj dalej
PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NA ROK 2023
16-05-2024

Program dofinansowany ze środków Budżetu Państwa Źródło finansowania: Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie. Cele programu:Cel strategiczny: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Cele szczegółowe: Grupa docelowa:Bezpośrednimi adresatami programu są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie). Pośrednimi adresatami programu […]

Czytaj dalej
KONSEKWENCJE PRZEMOCY DOMOWEJ U DZIECI
13-03-2024

Dzieci doświadczają szeregu negatywnych konsekwencji przemocy w rodzinie. Są to m.in.: Ponadto dzieci krzywdzone w rodzinie:

Czytaj dalej
PRZEMOC WOBEC DZIECI
13-03-2024

Przemoc wobec dziecka (krzywdzenie dziecka) – intencjonalne zachowania lub ich brak, które powodują lub mogą powodować szkody dla rozwoju, zdrowia czy dobra dziecka. Czynniki ryzyka przemocy wobec dziecka Czynniki związane z rodziną: Czynniki związane z matką: Czynniki związane z dzieckiem:

Czytaj dalej
Skip to content