Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3acfe3f5-c26d-4801-be88-f21856a0d7fd

Skip to content