Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022 Moduł II

Drodzy mieszkańcy Łomży!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza nabór chętnych do udziału w bezpłatnym  Programie „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”. 

W ramach Programu mieszkańcy Miasta Łomży w wieku 65 lat i więcej otrzymają bezpłatny dostęp do „opieki na odległość”, w ramach którego dostarczone zostaną im „opaski bezpieczeństwa”. Opaski będą umożliwiały całodobowy kontakt z bezpłatnym centrum opieki przy użyciu przycisku SOS. Dodatkowo opaski będą posiadały inne funkcje np. lokalizator GPS, czujnik upadku, pomiar tętna i saturacji.

“Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Warunki udziału w Programie:

1. Program skierowany jest przede wszystkim do osób mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia oraz nie korzystają z wsparcia w formie usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS.

2. Ośrodek zapewnia dostarczenie sprzętu dostosowanego pod względem obsługi do umiejętności  osób  wieku  65 lat i więcej.

3. Uczestnicy Programu będą mieli zapewnione szkolenie z obsługi sprzętu a także zagwarantowanie wsparcie techniczne w trakcie trwania Programu.

4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż posiadana liczba urządzeń o udziale w Programie decydowała będzie sytuacja osobista kandydat oceniana przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.

5. Program realizowany będzie od 01 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., z możliwością kontynuacji w latach kolejnych.

6. Udział w programie w 2022 roku jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Osoby chętne do udziału w Programie proszone są o kontakt z pracownikiem MOPS w terminie do 31.05.2022 r. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel. 86/ 216 42 60 wew. 38 lub 44.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Istnieje również możliwość wpisania na  listę rezerwową.

MOPS w Łomży zaprasza.

Program finansowany jest z budżetu państwa na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020  r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Skip to content