Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomży w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Zarządzenie Nr 116/22 z dnia: 30 marca w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Zarządzenie Nr 145/22 z dnia: 26 kwietnia w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Skip to content