Aktualności

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH W RAMACH RES. PROGRAMU MRIPS „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” — EDYCJA 2021, WYKONYWANYCH NA TERENIE M. ŁOMŻA FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
18-06-2021

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b95c8259-b686-48a9-8597-0e8804e12a59

Czytaj dalej
ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH RES. PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2021 W MIEŚCIE ŁOMŻA FINANSOWANEJ Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
17-06-2021

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/58d0e709-4c62-421a-94e9-282c7dbedc88

Czytaj dalej
img
MOPS DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ŁOMŻA, UL. POLNA 16 PRZYPOMINA
17-06-2021

MOPS Dział Świadczeń Rodzinnych Łomża, ul. Polna 16 przypomina, iż osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+  na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w celu kontynuacji wypłaty świadczenia w miesią...

Czytaj dalej
img
PROGRAM „DOBRY START” NA NOWYCH ZASADACH
16-06-2021

Program „Dobry Start” na nowych zasadachRada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Co się zmienia?Składanie...

Czytaj dalej
INFORMACJA – „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I ASYSTENCKICH W MIEŚCIE ŁOMŻA”
16-06-2021

Dotyczy: Projektu RPPD.07.02.01-20-0029/18 pt. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” zrealizowany w ramach poddziałania RPPD.07.02.01 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Po zakończeniu projektu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście […]

Czytaj dalej
img
WAKACYJNY WYPOCZYNEK Z CARITAS!
06-05-2021

Zapraszamy dzieci i młodzież do wypoczynku z Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Pliki do pobrania:...

Czytaj dalej
img
SKŁADANIE WNIOSKÓW 500 PLUS OD 1 KWIETNIA 2021 R.
24-03-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że wnioski w sprawie ustaleniaprawa do świadczenia wychowawczego „500+”na kolejny okres zasiłkowy2021/2022 składać można od 1 kwietnia 2021 r. także drogą papierową (za pośrednictwem P...

Czytaj dalej
img
INFORMACJA DOTYCZĄCA NPP
22-03-2021

System nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej. Pliki do pobrania:...

Czytaj dalej
img
PROGRAM WSPIERAJ SENIORA
10-02-2021

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 roku kontynuujemy Program „Wspieraj Seniora”, który ma na celu dofinansowanie gminy w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzyw obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na ...

Czytaj dalej
POMOC FINANSOWA NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA
01-01-2021

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej 320/XXXI/20 z dnia 25 listopada 2020 r., w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców miasta Łomża  od 1 stycznia 2021 r., przy składaniu  wniosku o pomoc finansową na leki w ramach programu obowiązuje NOWY WNIOSEK.  Pomoc finansowa przysługuje  jeżeli miesięczne wydatki na zakup leków  […]

Czytaj dalej
Skip to content