Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miasto Łomża i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza mieszkańców Miasta Łomża do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Celowego z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji i realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie
„Korpus Wsparcia Seniorów” obszary (Moduł I) oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (Moduł II).

 Na realizację Programu w roku 2023 Miasto Łomża otrzymało:

– wartość dofinansowania: 87 922,00 zł

– całkowita wartość: 109 903,00 zł

Program został przyjęty UCHWAŁĄ NR 640/LXXIV/23 z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” dla mieszkańców Miasta Łomża i skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem realizację dwóch modułów.

Moduł I, angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gdzie uzyskać informacje?

Moduł I: 86/ 216 28 49, 786 812 733

Moduł II: 86/ 216 42 60 wew. 38 lub 44

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza także wolontariuszy chcących zaangażować w realizację Modułu I, więcej informacji pod numerem tel. 786 812 733.

 Więcej informacji:

  1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023:

https://puw.bip.gov.pl/program-korpus-wsparcia-seniorow/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023.html

Skip to content