Konsekwencje przemocy domowej u dzieci

Dzieci doświadczają szeregu negatywnych konsekwencji przemocy w rodzinie. Są to m.in.:

Ponadto dzieci krzywdzone w rodzinie:

Skip to content