Przemoc wobec dzieci

Przemoc wobec dziecka (krzywdzenie dziecka) – intencjonalne zachowania lub ich brak, które powodują lub mogą powodować szkody dla rozwoju, zdrowia czy dobra dziecka.

Czynniki ryzyka przemocy wobec dziecka

Czynniki związane z rodziną:

Czynniki związane z matką:

Czynniki związane z dzieckiem:

Skip to content