Formy pomocy

ZA ŻYCIEM
04-08-2021

Pełna nazwa tego świadczenia brzmi: „Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu„ Informacje ogólne Świadczenie „Za Życiem” dedykowane jest rodzicom lub opiekunom w sytuacji urodzenia dziecka lub objęcia opieką dziecka obarczonego nieuleczalną […]

Czytaj dalej
ZASIŁEK RODZINNY
17-06-2021

Informacje dotyczące zasiłku rodzinnego 2021/2022 Przyznanie zasiłku rodzinnego Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać następujące dodatki (w zależności od spełniania warunków ich przyznania): z tytułu urodzenia dziecka z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tytułu samotnego wychowywania dziecka z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego z tytułu podjęcia przez dziecko […]

Czytaj dalej
ZASADY I FORMY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
10-05-2021

Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020, poz.1876 ze zm.) oraz aktów wykonawczych ( rozporządzeń) do ustawy. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP niektórym cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium RP […]

Czytaj dalej
REJONY PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
10-05-2021

3 Maja Ewa Archacka 33 Pułku Piechoty Grażyna Newlacil Akacjowa Grażyna Newlacil Akademicka mgr Edyta Jankowska Aleja Legionów Edyta Bączek Bartnicza Hanna Dąbrowska Bawełniana Grażyna Newlacil Bema Leokadia Chojnowska Bernatowicza Anna Sulkowska Beztroska Hanna Dąbrowska Bliska Hanna Dąbrowska Boczna Hanna Dąbrowska Bohaterów Monte Cassino Artur Konopka Broniewskiego mgr Magdalena Zaremba Browarna Grażyna Newlacil Brzozowa Grażyna […]

Czytaj dalej
TRYB UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
10-05-2021

A. złożenie wniosku o pomoc Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie miasta Łomży, znajdującej się w trudnej sytuacji […]

Czytaj dalej
URODZENIE DZIECKA – ZAPOMOGA
07-05-2021

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka od Prezydenta Miasta Łomża. Pliki do pobrania: Wniosek jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – potocznie „becik krajowy” KOMU PRZYSŁUGUJE? przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł/netto matce lub ojcu dziecka; opiekunowi prawnemu; opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli […]

Czytaj dalej
KLUB WOLONTARIATU
14-04-2021

Klub Wolontariatu przy MOPS mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B,  tel. 86 216 42 60 wew. 58. Informacji udziela Monika Popławska. Koło Wolontariatu skupia młodzież z łomżyńskich szkół średnich i wyższych oraz osoby dorosłe. Głównym celem wolontariatu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta Łomża oraz propagowanie uczestnictwa   zaspakajaniu […]

Czytaj dalej
LOKALNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
14-04-2021

Skład Zespołu http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/210210165017.pdf Informacje do pobrania: UCHWAŁA Nr 194/XXIV/16 z dnia: 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2021 wraz z programem Placówki: Dane teleadresowe podmiotów realizujących program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Lp. Nazwa instytucji/ […]

Czytaj dalej
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
12-04-2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu […]

Czytaj dalej
ŚWIADCZENIA RODZINNE
12-04-2021

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria […]

Czytaj dalej
Skip to content