Formy pomocy

DODATEK OSŁONOWY
04-01-2022

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku […]

Czytaj dalej
ZA ŻYCIEM
04-08-2021

Pełna nazwa tego świadczenia brzmi: „Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu„ Informacje ogólne Świadczenie „Za Życiem” dedykowane jest rodzicom lub opiekunom w sytuacji urodzenia dziecka lub objęcia opieką dziecka obarczonego nieuleczalną […]

Czytaj dalej
ZASIŁEK RODZINNY
17-06-2021

Informacje dotyczące zasiłku rodzinnego 2022/2023 Przyznanie zasiłku rodzinnego Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać następujące dodatki (w zależności od spełniania warunków ich przyznania): z tytułu urodzenia dziecka z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tytułu samotnego wychowywania dziecka z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka […]

Czytaj dalej
ZASADY I FORMY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
10-05-2021

Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020, poz.1876 ze zm.) oraz aktów wykonawczych ( rozporządzeń) do ustawy. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP niektórym cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium RP […]

Czytaj dalej
REJONY PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
10-05-2021

3 Maja Ewa Archacka 33 Pułku Piechoty mgr Iwona Karwowska Akacjowa mgr Iwona Karwowska Akademicka mgr Edyta Jankowska Aleja Legionów mgr Agnieszka Gajewska Bartnicza Hanna Dąbrowska Bawełniana mgr Iwona Karwowska Bema Monika Popławska Bernatowicza mgr Anna Sulkowska Beztroska Hanna Dąbrowska Bliska Hanna Dąbrowska Boczna Hanna Dąbrowska Bohaterów Monte Cassino mgr Artur Konopka Broniewskiego mgr Magdalena […]

Czytaj dalej
TRYB UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
10-05-2021

A. złożenie wniosku o pomoc Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie miasta Łomży, znajdującej się w trudnej sytuacji […]

Czytaj dalej
URODZENIE DZIECKA – ZAPOMOGA
07-05-2021

Zapomoga przysługuje osobie uprawnionej, zamieszkałej w Łomży przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem urodzenia dziecka. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałym w Łomży, niezależnie od ich dochodów. Opiekunem faktycznym dziecka jest osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do […]

Czytaj dalej
KLUB WOLONTARIATU
14-04-2021

Klub Wolontariatu przy MOPS mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B,  tel. 86 216 42 60 wew. 58. Informacji udziela Monika Popławska. Koło Wolontariatu skupia młodzież z łomżyńskich szkół średnich i wyższych oraz osoby dorosłe. Głównym celem wolontariatu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta Łomża oraz propagowanie uczestnictwa   zaspakajaniu […]

Czytaj dalej
LOKALNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
14-04-2021

Skład Zespołu http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/210210165017.pdf Informacje do pobrania: UCHWAŁA Nr 194/XXIV/16 z dnia: 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2021 wraz z programem Placówki: Dane teleadresowe podmiotów realizujących program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Lp. Nazwa instytucji/ […]

Czytaj dalej
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
12-04-2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu […]

Czytaj dalej
Skip to content