Osoby Niepełnosprawne

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM – MODUŁ IV
11-08-2021

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami […]

Czytaj dalej
PRZYZNANIE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO WNIESIENIA WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
12-05-2021

Wnioskodawca:   Osoba niepełnosprawna w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426, z późn.  zm.) zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – zamieszkała na terenie Miasta Łomża Do pobrania: […]

Czytaj dalej
OCHRONA DANYCH
13-04-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego […]

Czytaj dalej
KOMUNIKATY
13-04-2021

Komunikat PFRON w sprawie dołączania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Czytaj dalej
POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM
13-04-2021

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami […]

Czytaj dalej
UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA
13-04-2021

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dnia 03.01.2022 r., w sprawie wysokości dofinansowań ze środków PFRON zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez BZiRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży w 2022 roku – przed otrzymaniem środków PFRON na realizację zadań ustawowych na 2022 r. Zarządzenie Dyrektora MOPS z dnia 08.11.2021 r. w […]

Czytaj dalej
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2022
13-04-2021

Miasto Łomża wyraziło gotowość realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – finansowanego ze środków PFRON Treść programu : „Program wyrównywania różnic między regionami III”  Realizator programu: Miasto Łomża – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża(Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, telefon kontaktowy 86 216 74 16)  Kierunki programu: Kierunki działań oraz warunki […]

Czytaj dalej
AKTYWNY SAMORZĄD 2021
13-04-2021

Aktywny samorząd w 2021 rokuPilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2021 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:     Treść pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,    „Kierunki działań i warunki brzegowe w 2021 r.”     „Zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczenia (..)”, Nabór wniosków w formie elektonicznej poprzez SOW REALIZATOR PROGRAMU:Miasto Łomża przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Dworna 23B, […]

Czytaj dalej
REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH
13-04-2021

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób […]

Czytaj dalej
Skip to content