Osoby Niepełnosprawne

„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ !” DOSTĘPNE MIESZKANIE
08-09-2022

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE: DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC? Wnioski w programie „Dostępne mieszkanie” można składać […]

Czytaj dalej
„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ !” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA
08-09-2022

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE: posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w […]

Czytaj dalej
POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM – MODUŁ IV
11-08-2021

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami […]

Czytaj dalej
PRZYZNANIE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO WNIESIENIA WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
12-05-2021

Wnioskodawca:   Osoba niepełnosprawna w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426, z późn.  zm.) zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – zamieszkała na terenie Miasta Łomża Do pobrania: […]

Czytaj dalej
OCHRONA DANYCH
13-04-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego […]

Czytaj dalej
KOMUNIKATY
13-04-2021

Komunikat PFRON w sprawie dołączania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Czytaj dalej
POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM
13-04-2021

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami […]

Czytaj dalej
UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA
13-04-2021

Zarządzenie Dyrektora MOPS z dn. 25.03.2024 r. w sprawie dofinansowania zadań ustawowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – BZiRON w 2024 roku. Zarządzenie nr 7.2024 Dyrektora MOPS w Łomży z dnia 1.03.2024 roku w sprawie ustalenia preferencji rozpatrywanych wniosków w ramach […]

Czytaj dalej
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III 2022
13-04-2021

Miasto Łomża wyraziło gotowość realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – finansowanego ze środków PFRON Treść programu : „Program wyrównywania różnic między regionami III”  Realizator programu: Miasto Łomża – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża(Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, telefon kontaktowy 86 216 74 16)  Kierunki programu: Kierunki działań oraz warunki […]

Czytaj dalej
AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 R.
13-04-2021

Program „Aktywny Samorząd” w 2024 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: REALIZATOR PROGRAMU:Miasto Łomża przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Dworna 23B, 18-400 Łomżatelefon kontaktowy 86 216 74 16  Terminy przyjmowania wniosków: Moduł I : Moduł II : UWAGA!!!Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ , aby […]

Czytaj dalej
Skip to content