Przygotowanie ,wydawanie i dostarczanie posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2022 r.

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84eeb4ed-0371-49bd-b281-98cffb8c039d

Skip to content