Program wspierający mobilność osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Program wspierający mobilność osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

W najbliższym czasie udostępnione będą szczegółowe zasady realizacji Programu (na stronie www.pfron.org.pl) Przed uruchomieniem naboru wniosków udostępniony zostanie specjalny system informatyczny. Dzięki niemu będzie można w prosty i przyjazny sposób złożyć wniosek.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej:

  1. przez teletransmisję danych;
  2. w Oddziale PFRON – przy pomocy pracownika Oddziału.

ODDZIAŁ PODLASKI

Adres: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2

Telefon: (85) 73 38 700 (Sekretariat)

Skip to content