PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczącymi „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030”.

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” zawarte zostaną najważniejsze cele i działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących w naszym mieście. Projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” w wersji papierowej będzie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B /na parterze/ oraz na stronach internetowych:

http://mopslomza.pl/

http://www.lomza.pl/

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz łomżan. Konsultacje będą trwały od dnia 29  kwietnia  do 13 maja  2022 r. Uwagi i propozycje zapisów można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać:

W przypadku potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami podczas konsultacji, prosimy o wcześniejsze przekazanie takiej informacji telefonicznie w MOPS tel. 86 216 42 60 wew. 31 lub 44.

 Osoby do kontaktu:

W załączeniu:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030Pobierz
Wzór formularza o wydanie opiniiPobierz

Skip to content