Ogłosznie o naborze wniosków „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Opieka wytchnieniowa- edycja 2023.
W związku z planowanym przystąpieniem miasta Łomża do Programu – Opieka wytchnieniowa – edycja 2023, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia wsparciem w postaci usług opieki wytchnieniowej .
Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 7 listopada 2022 r. do godziny 12.00 :

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Skip to content