ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я – ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРАЦІ – Rekrutacja do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

MOPS w Łomży przypomina, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa. Jeżeli macie Państwo w swoich rejestrach osoby z Ukrainy które są  niepełnosprawne, mają legalny pobyt na terenie Polski , chcą pozostać w Polsce przez okres 1 roku, a po odbytej rehabilitacji podjąć pracę, prosimy o kierowanie tych osób do Oddziału Podlaskiego PFRON.

Dane adresowe do kontaktu: Oddział Podlaski PFRON w Białymstoku   ul. Fabryczna 2, prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny  85 7338711 lub emailowy:  ebaszko@pfron.org.pl  z ambasadorem projektu w regionie Ewą Baszko, która  przekaże więcej informacji o projekcie i pobycie Uchodźców w Ośrodku rehabilitacji kompleksowej.

W załączeniu plik:

Ulotka informacyjna – інформаційний листок Pobierz

Skip to content