Nabór wniosków do Programu ,, Korpus Wsparcia Seniorów ‘’ na rok 2024 

W  związku z przystąpieniem Miasta Łomża  do   Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów‘’ na rok 2024, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży prosi o zgłaszanie się seniorów w wieku 60 lat i więcej zainteresowanych opieką w formie usług sąsiedzkich oraz dostęp do tzw. ,,opieki na odległość‘’.

 Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 17 czerwca 2024 r do godziny 10.00 :

– telefonicznie pod numerem telefonu: 86 2164260, 86 2164088, wew. 27 lub wew. 59

– pocztą elektroniczną pod adresem: uslugisasiedzkie@mopslomza.pl

Przed dokonaniem zgłoszenia należy  szczegółowo  zapoznać się z treścią programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Skip to content