Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Informujemy osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
że wydawanie żywności w sierpniu 2021 r.,

odbędzie się w parafii Św. Michała Archanioła / Katedra/
19 sierpień – godz. 13-18
20 sierpień – godz. 15-18

Skip to content