Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), że  wydawanie żywności  w parafii Św. Michała Archanioła / Katedra/ odbędzie się w dniach:
 
30 kwiecień 2021 r., / piątek /  godz. 13-18
1 maj 2021 r.,/ sobota/   – godz. 10-13

Skip to content