Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach res. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 w Mieście Łomża finansowanej z Funduszu Solidarnościowego

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/58d0e709-4c62-421a-94e9-282c7dbedc88

Skip to content