Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2022

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3189aac-8e2a-4ae3-9294-33978c47ac8d

Skip to content