Świadczenie usług asystenckich w ramach res. Programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2021, wykonywanych na terenie M. Łomża finansowanych z Funduszu Solidarnościowego

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b95c8259-b686-48a9-8597-0e8804e12a59

Skip to content