Przygotowanie i wydawanie posiłków w stołówce w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2022 r

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eab89db0-dcab-4656-b9b9-02ca7f4079a1

Skip to content