Przygotowanie i wydawanie posiłków w stołówce w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 dla beneficjentów MOPS miasta Łomża w 2022r.

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73394c89-22cd-467f-8b1a-3eafd7a49101

Skip to content