Ogłoszenie – Program „Opieka wytchnieniowa” i Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z  Funduszu Solidarnościowego.

W  związku z planowanym przystąpieniem miasta Łomża  do Programu „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 i  Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługą opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 15 października 2021 r., do godziny 15:00

– telefonicznie pod numerem telefonu 86 2164260, 86 2164088,

– emailowo pod adresem poczta@mopslomza.pl

Więcej informacji można uzyskać pod linkami:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Skip to content