Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

W  związku z planowanym przystąpieniem miasta Łomża  do   Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą   asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 4 listopada 2022r do godziny 12.00 :

– telefonicznie pod numerem telefonu 86 2164260, 86 2164088, wew. 29  w godzinach 8:00 -15:00

– emailowo pod adresem asystent@mopslomza.pl.

W trakcie zgłoszenie należy podać :   imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu  do kontaktu oraz posiadany stopień niepełnosprawności wraz z ilością symboli niepełnosprawności .

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy  szczegółowo  zapoznać się z treścią programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Skip to content