Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego  „ Opieka wytchnieniowa „ dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W  związku z planowanym przystąpieniem miasta Łomża  do   Programu „Opieka wytchnieniowa ” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą    opieki wytchnieniowej  .

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach 6,7,8 listopada  2023 w siedzibie MOPS Łomża  ul. Dworna 23B w godzinach 8-14

Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.

W trakcie zgłoszenie należy podać : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu  do kontaktu oraz stopień niepełnosprawności osoby pozostającej pod stałą opieką

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy  szczegółowo  zapoznać się z treścią programu

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa OW 2024Pobierz

Skip to content