Komunikat

Dyrekcja MOPS w Łomży informuje, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży podczas pełnienia  obowiązków służbowych poza siedzibą Ośrodka – na prośbę beneficjenta – zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej. Legitymacja zawiera zdjęcie oraz imię i nazwisko pracownika, opatrzona jest numerem ewidencyjnym i pieczątką MOPS w Łomży.
Jednocześnie informujemy, że podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy socjalni nie  wymagają okazywania miejsca przechowywania przedmiotów wartościowych i środków finansowych.
W razie wątpliwości lub uzasadnionego podejrzenia, że osoba odwiedzająca środowisko nie jest pracownikiem MOPS należy ten fakt  weryfikować w siedzibie Ośrodka ul. Dworna 23B tel. 86 216 42 60,  86 216 40 88 lub zgłaszać bezpośrednio w Komendzie Miejskiej Policji bądź telefonicznie pod numerem 112.

Skip to content