Informacja wydawanie żywności

Informujemy osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) że wydawanie żywności w parafii Bożego Ciała/ odbędzie się w dniu:

26 lipca /wtorek/ – godz. 8 – 14

Skip to content