DODATEK OSŁONOWY
04-01-2022

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku […]

Czytaj dalej
INFORMACJA O DNIU WOLNYM – 07.01.2022 R.
04-01-2022

W DNIU 7 STYCZNIA 2022 R.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJBĘDZIE NIECZYNNY DZIEŃ WOLNY OD PRACYW ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCEW DNIU 1 STYCZNIA 2022 R.

Czytaj dalej
PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW W STOŁÓWCE W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU „ NA LATA 2019-2023 DLA BENEFICJENTÓW MOPS MIASTA ŁOMŻA W 2022 R
31-12-2021

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eab89db0-dcab-4656-b9b9-02ca7f4079a1

Czytaj dalej
INFORMACJA – KASA GODZINY OTWARCIA
29-12-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje że od 01 stycznia 2022 roku – KASA będzie czynna od godziny 11:00 do 14:00.

Czytaj dalej
PRZYGOTOWANIE ,WYDAWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU „ NA LATA 2019-2023 DLA BENEFICJENTÓW MOPS MIASTA ŁOMŻA W 2022 R.
08-12-2021

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84eeb4ed-0371-49bd-b281-98cffb8c039d

Czytaj dalej
OGŁOSZENIE – PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” I PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022
12-10-2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z  Funduszu Solidarnościowego. W  związku z planowanym przystąpieniem miasta Łomża  do Programu „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 i  Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługą opieki wytchnieniowej i […]

Czytaj dalej
img
„POMOC DLA SENIORA”
13-09-2021

„Pomoc dla seniora” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby udzielać pomocy osobom starszym. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym prze...

Czytaj dalej
img
MIKRODOTACJE DO WARTOŚCI 5000 ZŁ
24-08-2021

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie czyli fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. W trakcie jego trwan...

Czytaj dalej
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FEAD
17-08-2021

Informujemy osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)że wydawanie żywności w sierpniu 2021 r., odbędzie się w parafii Św. Michała Archanioła / Katedra/19 sierpień – godz. 13-1820 sierpień – godz. 15-18

Czytaj dalej
POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM – MODUŁ IV
11-08-2021

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami […]

Czytaj dalej
Skip to content