Powraca dodatek osłonowy. Ile wyniesie i jak wygląda kryterium? [NOWE PRAWO 2024]

Od 228 zł do 822 zł wyniesie w przyszłym roku kwota dodatku osłonowego. Przy jego przyznawaniu będzie obowiązywać kryterium dochodowe.

Możliwość uzyskania specjalnego świadczenia, które ma częściowo rekompensować wysokie koszty utrzymania domów i mieszkań, przewiduje ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. poz. 2760). Jest nim dodatek osłonowy, który po raz pierwszy był wypłacany w 2022 r. Tak jak wtedy, również w przyszłym roku podstawowym warunkiem jego uzyskania będzie spełnianie kryterium dochodowego, które zostawiono na tym samym poziomie i będzie wynosić 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub 1500 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto, analogicznie jak w 2022 r., kwota dodatku będzie zróżnicowana w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego oraz będzie zwiększana tym rodzinom, które mają źródło ogrzewania zasilane węglem. Jednak nie będą to te same kwoty, bo zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.) świadczenie ma wynosić 50 proc. kwot, które były wypłacane w ubiegłym roku, po ich zwaloryzowaniu o wskaźnik inflacji za 2022 r. Przykładowo dodatek osłonowy dla osoby samotnej wynosił wtedy 400 zł lub 500 zł, jeśli miała piec na węgiel, a w przyszłym roku będzie to odpowiednio 228,80 zł oraz 286 zł. Z kolei dla rodziny składającej się z sześciu i więcej osób świadczenie będzie wypłacone w wysokości 657,80 zł lub 822,25 zł, gdy ogrzewa dom węglem, podczas gdy rok wcześniej było to 1150 zł oraz 1437,50 zł.

Przyznawaniem dodatku osłonowego zajmą się gminy i będzie to się odbywać na wniosek, który będzie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (przez ePUAP). Przy czym aby świadczenie zostało przyznane, będzie trzeba to zrobić do 30 kwietnia 2024 r., bo przepisy znowelizowanej ustawy z 17 grudnia 2021 r. stanowią, że wnioski, które wpłyną do samorządu po tej dacie, będą pozostawione bez rozpoznania.

Więcej informacji w zakładce:

http://mopslomza.pl/dodatek-oslonowy-2/

Skip to content