Ogłoszenie o naborze – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W  związku z planowanym przystąpieniem miasta Łomża  do   Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą   asystenta osobistego.

 Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach 21 i 22 sierpnia 2023 w siedzibie MOPS Łomża  ul. Dworna 23B w godzinach 8:00-14:00.

Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.

W trakcie zgłoszenie należy podać : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu  do kontaktu oraz posiadany stopień niepełnosprawności wraz z ilością symboli niepełnosprawności .

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy  szczegółowo  zapoznać się z treścią programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Skip to content