mops mops mops mops

Skład Zespołu LZI

  1. Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia: 16 stycznia 2019 r., w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  2. Zarządzenie Nr 301/2018 z dnia: 10 września 2018 r., w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  3. Zarządzenie Nr 400/2017 z dnia: 05 grudnia 2017 r., w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  4. Zarządzenie Nr 372/2016 z dnia: 30 grudnia 2016 r., w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  5. Zarządzenie Nr 136/2016 z dnia: 28 kwietnia 2016 r., w sprawie: powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie