mops mops mops mops

Skład Zespołu LZI

  1. Zarządzenie Nr 400/17 z dnia: 05 grudnia 2017 r., w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  2. Zarządzenie Nr 372/16 z dnia: 30 grudnia 2016 r., w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  3. Zarządzenie Nr 136/16 z dnia: 28 kwietnia 2016 r., w sprawie: powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie