Program „Rodzina 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że wnioski w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego „500+”na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 składać można od 1 kwietnia 2021 r. także drogą papierową (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Łomży przy ulicy Polnej 16)

Cały czas można także składać wnioski drogą elektroniczną(za pośrednictwem portalu Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną, oraz Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS).

Ze względu na panującą pandemię SARS-Cov-2 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu zarażeniu zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to również sprawne załatwienie sprawy.

Przypominamy, że należy złożyć tylko jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na wszystkie dzieci.

W 2021 roku okres zasiłkowy programu „Rodzina 500 plus” będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

Załączniki do wniosku w przypadku przebywania jednego z członków rodziny poza granicami kraju

https://puw.bip.gov.pl/ps-uslugi/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego.html

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+online https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

Pliki do pobrania:

wniosek 500 +Pobierz
wzór wniosku do wypełnieniaPobierz
oświadczenie PUW korodynacjaPobierz
zmiana miejsca zamieszkaniaPobierz
zmiana nr kontaPobierz
oświadczenie pod odpowiedzialnością karnąPobierz
korodynacja informacja ogólnaPobierz

Skip to content